Последнее обновление

(2 часа назад)
Междугородние разговоры только по новым правилам

С целью перехода телекоммуникационной сети страны на единую систему нумерации с 2011 года на территории Азербайджана применяются новые телефонные зональные коды. 

До сегодняшнего дня в республике параллельно со старой формой, использовался новый формат набора номера. 

Однако, в связи с переходом на новую систему, с 1 апреля 2013 года старая форма набора номера аннулирована, теперь будет применяться только новая форма. --17D— 

 

Пример нового набора 

 

Название Формат набора

Город Баку – 012

Баку 012 3XX XX XX

012 4XX XX XX

012 5XX XX XX

Абшерон 012 3XX XX XX

Город Сумгайыт – 018

Сумгайыт 018 6XX XX XX

BAKU TOLL – 020

Барда 020 20X XX XX

Уджар 020 21X XX XX

Агсу 020 22X XX XX

Aгдаш 020 23X XX XX

Гобустан 020 24X XX XX

Кюрдамир 020 25X XX XX

Шамахы 020 26X XX XX

Гейчай 020 27X XX XX

Исмаиллы 020 28X XX XX

Зардаб 020 29X XX XX

Ширван TOLL - 021

Гаджигабул 021 20X XX XX

TransEuroCom 021 428 XX XX

Ширван 021 21X XX XX

Бейляган 021 22X XX XX

Сабирабад 021 23X XX XX

Имишли 021 24X XX XX

Сальян 021 25X XX XX

Нефтчала 021 26X XX XX

Агджабеди 021 27X XX XX

Саатлы 021 28X XX XX

Гянджа TOLL - 022

Гейгель 022 20X XX XX

Дашкесан 022 21X XX XX

Aгстафа 022 22X XX XX

TransEuroCom 022 428 XX XX

Гянджа 022 25X XX XX

022 26X XX XX

TransEuroCom 022 428 XX XX

Тертер 022 23X XX XX

Геранбой 022 24X XX XX

Самух 022 27X XX XX

Газах 022 29X XX XX

Шамкир 022 30X XX XX

Toвуз 022 31X XX XX

Гедабек 022 32X XX XX

Евлах 022 33X XX XX

TransEuroCom 022 428 XX XX

Нафталан 022 35X XX XX

Губа TOLL - 023

Сиязань 023 30X XX XX

Xызы 023 31X XX XX

Хачмаз 023 32X XX XX

Губа 023 33X XX XX

Шабран 023 35X XX XX

Гусар 023 38X XX XX

Шеки TOLL - 024

Габала 024 20X XX XX

Огуз 024 21X XX XX

Закатала 024 22X XX XX

Шеки 024 24X XX XX

Гах 024 25X XX XX

Мингячевир 024 27X XX XX

Балакян 024 29X XX XX

Лянкяран TOLL – 025

Ярдымлы 025 20X XX XX

Масаллы 025 21X XX XX

Aстара 025 22X XX XX

Джалилабад 025 24X XX XX

Лянкяран 025 25X XX XX

Лерик 025 27X XX XX

Билясувар 025 29X XX XX

Шуша TOLL - 026

Ходжалы 026 20X XX XX

Лачин 026 21X XX XX

Ханкенди 026 22X XX XX

Губадлы 026 23X XX XX

Аскеран 026 24X XX XX

Зангилан 026 25X XX XX

Шуша 026 26X XX XX

Kяльбаджар 026 27X XX XX

Агдере 026 28X XX XX

Ходжавенд 026 29X XX XX

Гадрут 026 30X XX XX

Физули 026 31X XX XX

Aгдам 026 32X XX XX

Джабраил 026 38X XX XX

Нахчыван - 036

Нахчыван 036 5XX XX XX

По сети Naxtel 036 554 XX XX

Naxtel CDMA 060 540 XX XX

Бабек 036 541 XX XX

Шарур 036 542 XX XX

 036 552 XX XX

Шахбуз 036 543 XX XX

Джульфа 036 546 XX XX

Oрдубад 036 547 XX XX

Кянгярли 036 548 XX XX

Садарак 036 549 XX XX

 

Написать отзыв

Экономика

Navalnının ölümü: Siyasi məhbusların həyatına görə kim məsuliyyət daşıyır? – Bəşir Süleymanlı Çətin sualdaƏziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!

You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей