CM çərçivəsində sahibkarlar üçün cəzalar sərtləşdirilib

 Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Cinayət Məcəlləsinə bəzi dəyişikliklər edilib.

Düzəlişlər əsasən iqtisadi cinayətlərə aiddir. Belə ki, həmin cinayətlər üzrə yüzlərlə sahibkar azadlıqdan məhrum edilib. Bundan sonra cərimənin məbləği müəyyən edilməyəcək, dəyən zərərə uygun olacaq. Bu, məsələn başqasının əmtəə nişanının qəsdən istifadə edilməsinə aiddir (əvvəlki redaksiyada cərimə 1-5 min manata bərabər idi), bundan sonra dəyən zərərin iki-dörd mislində olacaq.

Bundan əlavə, əgər əvvəlki redaksiyada 1 mindən 7 minədək həcmdə zərər vuran iqtisadi münasibətlər subyektləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirdisə indi onlar CM çərçivəsində 20 mindən 100 min manatadək zərərə görə təqib ediləcək.

Bu cür cinayətlər müxtəlifdir və və qanunsuz sahubkarlığı, saxta sahibkarlığı, pul vəsaitlərinin və ya başqa əmlakın qəsdən əldə edilməsi, onlara sahiblənmə, istifadə etmə, qanunsuz alma və s əhatə edir.

Bura dövlət borcunun və  ya dövlət zəmanətilə  alınmış borcun istifadəsi qaydalarının pozulması, loteraya və idman totalizatorlarının qanunsuz təşkili və keçirilməsi, kredit borcunun ödənilməsindən qəsdən yayınma, əmtəə nişanının qanunsuz istifadəsi, bilərəkdən yalan reklam, geni dəyişdirilmiş maddələrin tətbiqilə qida məhsullarının qanunsuz dövriyyəsi, qiymətli kağızların buraxılışı qaydalarının pozulması, saxta pulların və ya qiymətli kağızların hazırlanması, əldə edilməsi və ya satışı, saxta aksiz markalarnın hazırlanması, əldə edilməsi və ya satışı, iflas zamanı qanunazidd hərəkətlər, qəsdən və ya saxta müflislik daxildir.

Yeri gəlmişkən, əgər CM-in əvvəlki redaksiyasında  qiymətli kağızların buraxılış qaydalarının pozulmasına görə 100 manatdan 500 manatadək cərimə, bu sahədə daha mühüm xətalara görə 300 –dən 400 saatadək ictimai iş və ya 1 ilədək icbari iş nəzərdə tutulurdusa bundan sonra buna 1 ilədək azadlıqdan məhrumetmə də əlavə olunacaq.

Böyük məbləğdə gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınanları da cəza gözləyir ( əgər 1 mindən 2 min manatadək cərimə və ya 1 ilədək cərimə idisə, bundan sonra pozucular 1 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər, cərimə isə dəyən zərərin  iki-dörd mislini nəzərdə tutur).

Azərbaycan qanunvericiliyində böyük miqdar 2 min manatdan çox, külli miqdar 4 min manatdan çox məbləği nəzərdə tutur. CM-yə dəyişikliklərlə əlaqədar böyük miqdarda zərər 20-100 min, külli miqdarda 100 min manat hesab ediləcək.

Həmçinin vergi və dövlət icbari sosial ödəmələrindən yayınanlar üçün cəza nəzərdə tutulub. Burada cərimənin həcmi dəyişir. 2 ilədək ənənəvi icbari işlər, 3 ilədək azadlıqdan mərhumetmə saxlanılıb, 1 mindən 2 min manatək cərimə dəyən zərərin iki-dörd mislində cərimə ilə əvəzlənib.-17

Rəy yaz

İqtisadiyyat

İran Prezidentinin həlak olduğu hadisə Azərbaycan- İran münasibətlərinə təsir edə bilərmi? – Nəsimi Məmmədli Çətin sualdaBizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti