Fitch Ratings Beynəlxalq Bankın davamlılıq reytinqini qaldırıb

 

Fitch Ratings Azərbaycan Beynəlxalq Bankının uzunmüddətli emitentin defoltu reytinqini ("EDR") "BB+"dan “BB”yə endirib, reytinqi Rating Watch-in "mənfi" siyahısından çıxarıb. EDR üzrə proqnoz «sabit»dir. Eyni zamanda, agentlik davamlılıq reytinqini "f"dən "b-"a yüksəldib. Reytinq hərəkətlərinin tam siyahısı belədir.

Xarici valyuta ilə uzunmüddətli EDR "BB+"dan “BB”yə endirilib, proqnoz «sabit»dir. Xarici valyuta ilə qısamüddətli EDR «B» səviyyəsində təsdiq edilib və Rating Watch-in "mənfi" siyahısından çıxarılıb.

Davamlılıq reytinqini "f"dən "b-"a yüksəldilib. 

Dəstək reytinqi «3»dür və Rating Watch-in "mənfi" siyahısından çıxarılıb.

Uzunmüddətli EDR dəstəyi səviyyəsi «BB+»dan «BB»yə endirilib və Rating Watch-in "mənfi" siyahısından çıxarılıb.

ABB-nin EDR-nin endirilməsi və uzunmüddətli EDR dəstəyi səviyyəsinin dəyişdirilməsi Azərbaycan hökuməti tərəfindən məhdud kapital dəstəyini əks etdirir. Fitch-ə görə, 2012-ci ildə dəstək zəif olub və bunlar əsasən ziyanı absorbsiya qabiliyyəti az olan ikinci səviyyə kapital alətləridir. 

Bu yaxınlarda AMB ABB-yə 100 mln manat subordinasiyalı kredit verib. Fitch-ə görə, 50 mln manatlıq səhmin minoritar səhmdarlar arsında yerləşdirilməsi banka imkan verəcək ki, 2012-ci il üçün kapital yetərliliyini 12% səviyyəsində saxlasın Amma ABB-nin bu göstəricisi ən yaxşı halda tənzimləyici limitdən bir qədər çox olacaq. 

Bankın EDR-i Fitch-in hökumət tərəfindən dəstəyin verilməsi ehtimalının az olması rəyi ilə şərtlənir. ABB-də majoritar pay (50,2%) dövlət mülkiyyətindədir, həmçinin nəzərə alınır ki, bazarda payı (35%), dövlət mülkiyyətindəki korporasiyalar tərəfindən fondlanma böyükdür (30%), bank defolta uğrasa, hakimiyyət üçün ciddi reputasiya ziyanı olacaq. 

Fitch hesab edir ki, hakimiyyət kiçik miqyasda dəstək verəcək və zərurət olsa, likvidliyi təmin edəcək. AMB-dən overdraft 100 mln manatdan 150 mln manata artırılıb. İlkin ortamüddətli maliyyə planı 2015-ci ilin sonuna kimi 200 mln manat əlavə kapital ödənişini nəzərdə tutur.

ABB-nin reytinqi Azərbaycan hakimiyyəti vaxtında kapital və ya likvidlik dəstəyi verməsə (i) və ya Azərbaycanın uzunmüddətli EDR-i «BBB-» endirilsə (ii) azaldıla bilər. Dövlətin payı 50%-dən aza endirilsə də, bu, baş verə bilər. Amma Fitch hesab edir ki, 2014-cü ilə kimi bankın özəlləşəcəyi gözlənilmir. ABB-nin reytinqinin artırılması potensilaı çox məhduddur.

Davamlılıq reytinqinin «b-» səviyyəsinə qaldırılması 2013-cü ildə kapitala tənzimləyici tələbə riayət edilməsi gözləntisi, problemli kreditlər üzrə ehtiyatın artırılması, Fitch metodologiyası ilə əsas kapitalın bir qədər yaxşılaşmasını (Fitch metodologiyası ilə əsas kapital göstəricisi/risk nəzərə alınmaqla ölçülən aktivlər 2012-ci ilin I yarısının sonuna 5,8% artıb) əks etdirir. 50 mln manat səhmin səhmdarlar arasında yerləşdirilməsinin başa çatması (2012-ci ilin I rübünün sonunda Maliyyə Nazirliyinin 50 mln manat kapital ödəməsindən sonra) da reytinqə dəstək verəcək. Fitch-də olan məlumata görə,  40 mln manat artıq 2012-ci ilin II yarısında ödənilib. Agentlik gözləyir ki, bu kapital kreditləşmə artımına gedəcək. 

ABB-nin davamlılıq reytinqi aktivlərin, kapital və mənfəətliliyin zəif keyfiyyətini, likvidliyin az olmasını əks etdirir. Reytinq bu gün üçün sabit olan fondlanmanı, əlverilşli əməliyyat mühitini nəzərə alır. Bu, qeyri-neft sektorunun yaxşı artımında özünü göstərir. 

Problemli kreditlər 2012-ci il III rübün sonunda  kredit portfelinin 17%-i təşkil edib. Kreditlərin 24%-i yenidən strukturlaşdırılıb. Eyni zamanda, ABB-nin kreditlərin qiymətdən düşməsi üzrə rezervi portfelin 12%-i qədər olub. Bu isə kreditlər üzrə itkinin bundan sonra etiraf edilməsi potensialını göstərir. Bundan başqa, ABB Rusiyada 0,9 mlrd manat məbləğində çox spekulyativ investisiyalar maliyyələşdirib (əsasən tikinti və daşınmaz əmlak üzrə). Onların qiymətdən düşməsi üzrə rezerv 2012-ci il I rübün sonunda 26% olub. Bank gözləyir ki, bu layihələrin başa çatması və aktivlərin satılması üçün minimum 0,3 mlrd sonrakı maliyyələşdirmə lazımdır. 

Fitch-ə görə, problemli aktivlərin qayıtması prosesi (kredit və investisiyalar) çox uzun olacaq (bir ildən çox) və çoxlu kredit itkisinin absorbsiyasını tələb edə bilər. Bankın zəif mənfəətliliyi göstərir ki, bu itkiləri mənfəət hesabına absorbsiya etmək çətin olacaq, bu, kapitala potensial təzyiqə gətirib çıxaracaq. 

ABB-nin kredit portfelinin ciddi amortizasiyası olmadığı üçün maliyyə bazarlarında alınan mövcud borcun vaxtında uzadılmasından asılıdır. O, 2012-ci il III rübün sonu üçün fondlanma bazasının 27%-i təşkil edib. Ümumi likvidlik yastığı 2012-ci il III rübün sonu üçün 305 mln manat (müştəri depozitinin 11%-i) olub, 2013-cü ilin I yarısında cəlb edilən vəsait üzrə ödəniləcək məbləğ 630 mln manat, II yarısında 200 mln manatdır.  ABB gözləyir ki, 2013-cü ilin I yarısında vaxtı bitən 380 mln manatlıqm iri bank depozitinin müddəti uzadılacaq (əvvəllər olduğu kimi), həmçinin qalan fondlanmanın təkrar maliyyələşməsi üzrə planları var. ABB-nin likvidliyini qiymətləndirəndə Fitch müsbət məqam kimi müştəri depozitlərinin sabitliyini, AMB-dən lividlik dəstəyini və beynəlxalq fondlanmaya çıxışın qalmasını nəzərə alır. 

Davamlılıq reytinqi aktivlərin keyfiyyəti xeyli pisləşsə (i) borc alanların kredit qabiliyyəti zəifləsə və ya problemli kreditlər artsa, (ii) aktivlərin keyfiyyəti pisləşməsi nəticəsində kapitallaşmaya təzyiq artsa, (iii) likvidlik kəskin azalsa endirilə bilər. Davamlılıq reytinqinin artırılması yaxın gələcəkdə az ehtimal edilir və aktivlərin keyfiyyəti probleimnin həllini və ya bankın təkrar kapitallaşmasını tələb edir.—15D--

 

Rəy yaz

İqtisadiyyat

Berlin görüşü, Prezidentin mesajları, Qərbin addımları – Azər Qasımlı Çətin sualdaInvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!

You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti