Quru neft müqaviləsi qüvvəyə minib

İyunun 24-də respublika prezidenti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Zenith Aran Oil Company Limited arasında Muradxanlı, Cəfərli və Zərdab yataqlarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və neft hasilatı haqqında müqavilənin təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb.

Prezidentin müvafiq fərmanında deyilir ki, “Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur”.

Müqavilə parlamentdə iyunun 14-də təsdiq edilib. Bundan əvvəl, aprelin 26-da Nazirlər Kabineti 173 saylı qərarı ilə müqavilə üzrə hökumətin təminatını verib və tərəflərin öhdəliklərini həyata keçirməsinə icazə verib. Saziş özü martın 16-da 25 il müddətinə imzalanıb və tərəflərin pay iştirakını nəzərdə tutur: SOCAR 20% və Zenith Aran Oil Company Limited - 80%.

Müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra 150 gün ərzində podratçı müqavilə predmeti olan blokun bərpası və inkişafı üzrə iş planını hazırlayacaq, bu plan etiraz olmadığı təqdirdə növbəti 60 gün ərzidnə SOCAR tərəfindən təsdiq edilməlidir.

Müqavilənin tələbinə əsasən başlanğıc mərhələdə mühəndis-texniki işçilərin 70%-i və fəhlələrin 90%-i Azərbaycan vətəndaşları olmalıdır. 5 il sonra iki göstəricinin nisbəti artaraq müvafiq olaraq 90% və 95% təşkil edəcək.

Muradxanlı yatağı 1971-ci ildə, Zərdab yatağı 1981-ci ildə, Cəfərli yatağı 1984-cü ildə İmişli rayonu ərazisində açılıb. Müqavilənin ümumi sahəsi 642,4 kv km təşkil edir, blokun qalıq ehtiyatları isə 1,8 mln. ton neft və 36 mln. kubmetr qaz olarq dəyərləndirilir. Müqavilə predmeti olan yataqda istehsal və təsərrüfat ehtiyacları üçün gündə 350 barel neft və kiçik həcmdə qaz çıxarılır. -0-

Rəy yaz

İqtisadiyyat

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti