Hikmət Hacızadə. Açiq mənbələrdən foto.

Hikmət Hacızadə. Açiq mənbələrdən foto.

Elçibəyin doğum günündə yenə demokratik hökumətin səhvlərini yersiz təhlil edən səslər eşidirik. Demokratların 1 illik idarəetməsini tənqid edənlərə cavab olaraq demək istəyirəm ki: Bugünki əxlaq düşkünlüyünü və satqınlığı gördükdə, cəmiyyətimizin necə şövqlə diktaturanın tərəfinə keçdiyini və hazırki rejimin təklif etdiyi korrupsiya dairəsinə necə həvəslə qoşulduğunu gördükdə, kədərlə belə bir nəticəyə gəlirəm ki, bizim cəmiyyətimiz ELÇİBƏY HÖKUMƏTİNİN ƏLDƏ ETDİYİ 1 İLLİK ZƏİF DEMOKRATİYAYA BELƏ LAYİQ DEYİLDİ.

Bu fantastik il (20 ildir demokratiya tənqidçilərinin hücumuna məruz qalan il) HƏRƏKAT ÜZVLƏRİNİN BÖYÜK SƏYLƏRİ SAYƏSİNDƏ yaşanıb.

PRİNSİPCƏ İSƏ, O, YAŞANMAMALI İDİ (cəmiyyətin bugünki düşüncə səviyyəsindən göründüyü kimi). Bizdə hər şey Qazaxıstanda və ya Özbəkistanda olduğu kimi - korrupsiyaya uğramış kommunizmdən korrupsiyaya uğramış kapitalizmə keçid şəklində inkişaf etməli idi. 

AMMA ELÇİBƏYİN VƏ ONUN KOMANDASININ SƏYLƏRİ İLƏ bizdə hələ də unuda bilmədiyimiz, unutmadığımız və unutmayacağımız bu əfsanəvi il yaşandı. 

Azərbaycanın müstəqillik və demokratiya uğrunda hərəkatının yalqız qəhrəmanlarına eşq olsun!

ELÇİBEY HAKİMİYYƏTİNİN BİR İLDƏ ƏLDƏ ETDİYİ NAİLİYYƏTLƏR
Hikmet Hadjy-zadeh, June 25 at 11:37 AM
- Milli valyuta işə salındı
- Latin Əlifbası
- Rəsmi Milli ordu yaradıldı
- Rus-sovet ordusu ölkədən çıxarıldı
- Oğurlanan pullar xaricdən geri gətirildi
- Ermənilərdən 2 rayon azad edildi
- Şəxsi mülkiyyətə və azad biznesə tam icazə verildi
- Torpaq alğı-satqiya icazə verildi, hansı ki indiyə qədər Ukraynada yoxdur
- ABŞ və Britaniya neft nəhəngləri ilə sazış hazırlanırdı
- Qəbulda Test sistemi tətbiq olundu
Təhsildə özəl müəssisələr açıldı
Bütün siyasi partiyalar qeydiyyata alındı
Bütün Medialar qeydiyyatdan keçdi
Milli azlıqların hüquqları haqqında mütərəqqi qanun qəbul olundu
Mindən çox gənc dövlətin hesabina xaricə oxumağa göndərildi
Kənd camaatına torpaq paylanmağa başlandı.
Türkiyə ilə möhkəm əlaqələr quruldu və artiq xalqımız 200 illik mədəni tənhalıqdan çıxdı
Türk eposları xalqımıza axırkı doğma elan olundu
Söz azadlığı haqqında mütərəqqi qanun qəbul olundu
Dini icmalar haqqında mütərəqqi qanunlar qəbul olundu və Məscidlər dindarlara qaytarıldı
Ali icra hakimiyyətinin qərarlarını Ali məhkəmə ləğv edirdi
Və ən əsası - Azərbaycan xalqına onun etnik kimliyi qaytarıldi, onun tarixi, mədəniyyəti bərpa olundu artıq bu yüz ilin problemi həll olundu.
Və bütün bunlar qanlı müharıbə şəraitində həyata keçirildi.

Rəy yaz

Söz istəyirəm

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti