Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

* * *

-Əli bəy, Demokratik Dəyişim Platforması yaratmısınız. Platformanın məqsədi nədir?

Əli Mustafayev -Bəli, biz Demokratik Dəyişim Platformasını (qısaca, DDP) yaratmışıq. O, bir vətəndaş təşəbbüsünün bəhrəsidir. Demokratik Dəyişim Platforması Azərbaycanın dəyərli insanlarının, yüksək səviyyəli mütəxəssislərin və vətənpərvər aydınların çox əhatəli zaman kəsiyində apardığı araşdırmaların, müzakirələrin və qənaətlərin sonucu olaraq ərsəyə gəlib. DDP-nin məqsədini qısa ifadə etsək, müstəqil Azərbaycan dövlətinin demokratikləşməsinə və cəmiyyətin rifahının yüksəlməsinə yardımçı olmaqdır. Geniş şəkildə isə bunlardır:

- Hakimiyyətin xalqın həqiqi iradəsinə uyğun azad və ədalətli seçkilər vasitəsi ilə formalaşdırılması;

- Ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün bütün cəmiyyətin səfərbər olunması, ərazi itkisi ilə barışmazlıq ruhunun gücləndirilməsi;

- Daxili və xarici siyasətdə beynəlxalq hüququn prinsiplərinin əsas tutulması və beynəlxalq öhdəliklərin icrasının təmin olunması;

- İnsan hüquq və azadlıqlarının, xalqın rifah halının və təhlükəsiz həyatının təmin olunması;

- İdarəetmənin əks- mərkəzləşmə, qanunçuluq, hesabatlılıq və şəffaflıq prinsipləri əsasında qurulması;

- Milli sərvətlərin və gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsi, xalqın maraqlarının təmin olunması;

- Həqiqi bazar münasibətlərinin, azad sahibkarlığın və ədalətli rəqabətin təmin olunması.

-Niyə məhz indi bu platformanı yaratmısınız? Bu ölkədə bələdiyyə seçkiləri o qədər həyəcan yaratmır. Hansısa bir böyük seçki prosesinə hazırlıq gedirmi?

-DDP rəsmi olaraq 2019-cu il aprel ayının 10-da təsis olunub və bəyannamə ilə özünü ictimaiyyətə təqdim edib. Amma təəssüf ki, bu barədə informasıya o dönəmdə məhdud çevrədə yayılıb. Ona görə də sayca ikinci olan bu tədbirimizdə təşkilatın bəyannaməsini təkrar yaymağa ehtiyac duyduq. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, 2018-ci il sentyabr ayının 15-dəBakının azad olunmasının 100 illiyinə həsr olunmuş"dəyirmi masa" da bizim təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilmişdi. Seçki məsələsinə gəldikdə isə demokratik ənənələrin köklü oturduğu ölkələrdə seçki mövsüm xarakterli, müvəqqəti və fasiləli tədbir deyil, davamlı xarakter daşıyan, nəinki siyasi cameənin, bütünlüklə cəmiyyətin daim diqqətində olan prosesdir. O, yalnız dövlət hakimiyyət orqanlarının təşkili üsulu deyil, həm də cəmiyyəti yeniləyən, mütəşəkkil və güclü olmasını saxlayan sosial-mədəni və siyasi xarakterli ritualdır. Biz hesab edirik ki, bu ənənənin bizim cəmiyyətdə də oturuşması vacib şərtdir. Yalnız seçkidən-seçkiyə yox, hər zaman bu mövzunun gündəmdə olması xalqın seçki mədəniyyətinin yüksəlməsinə, sosial-siyasi fəallığına və rifahına misilsiz töhfə verə bilər. Bu bu məsələnin həllində bir ilki başlatmaqda qərarlıyıq.

-Adətən hansısa bir proses öncəsi belə aktivləşmələr baş verir. Məsələn, hər seçki öncəsi siyasi cameədən, vətəndaş cəmiyyətindən uzaqlaşmış insanlar yenidən ortaya çıxırlar. Seçki bitdikdən və həmin şəxslər öz missiyalarını yerinə yetirdikdən sonra yenidən yoxa çıxırlar. Sizin də uzun illərdir siyasi cameə və ya vətəndaş cəmiyyətindən uzaq durmanız və prosesə indi qatılmanız bəzi insanlarda bu şübhəni yarada bilər. Bu şübhələri önləmək üçün nə deyə bilərsiniz?

-Mən qeyri-təvazökarlığım üçün dəyərli oxuculardan üzr istəyərək bəyan edirəm ki, DDP-nin formalaşmasında iştirak edənlər yüksək intellektli, təhsilli, əxlaqlı, dürüst və ləyaqətli insanlardır. Biz əminik ki, cəmiyyətimizdə belə şəxslər çoxdur və onlara potensial dostlarımız və həmfikirlərimiz kimi baxırıq. Rica edirəm, bizim fəaliyyətimizin hansısa konyukturla, kampaniya ilə əlaqəli olduğunu düşünənlər düşünməsin! Aydın məsələdir ki, seçki dönəmində fərdlərin fəallaşması da təbiidir və onlara kiminsə fəaliyyət lisenziyası verməsi hüququna sahib olmasını fikirləşməsi yalnız təbəssüm doğura bilər. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bizim qurum bir ildən artıq müddətdə aparılan gərgin və səmərəli müzakirələrin nəticəsində yaranıb və ümidvarıq ki, tədricən inkişaf edərək ölkəmizin ən nüfuzlu təşkilatlarından birinə çevriləcək. O ki qaldı bizim siyasi arenada görünməməyimizə, haqlısınız. Bu barədə başqa bir zamanda daha əhatəli danışarıq. Amma qısaca olaraq onu deyim ki, göz önündə olmasaq da daim millətimizi və dövlətimizi düşünmüş, onların çıxarları üçün hər hansı qatqıda bulunmaqdan yayınmamışıq. Bəzən nəticəsiz fəaliyyət adamı yorur, usandırır. Elə məsələlər də var ki, həqiqətən onların həlli üçün zamana ehtiyacımız var. Seçkilər məsələsinə gəldikdə isə ölkədə baş verən siyasi proseslər şəffaf olmadığı üçün hər an hər şey gözləniləndir. Biz ona görə də demokratikləşməni istəyirik. Demokratik dövlətlərdə hökumətlər xalqa hesabatlı olduğu üçün siyasi texnoloqların hazırladığı ağlasığmaz sürprizlərlə cəmiyyətə istəmədiyi təamı dadızdırmaq, streslər yaşatmaq cəsarətini özlərində tapmırlar...

-Ölkənin bütün siyasi qüvvələrini milli maraqlar naminə əməkdaşlığa dəvət edirsiniz. Indiki halda bu, mümkündürmü? Məqsəd nədir?

-Bilirsiniz, Azərbaycan hamımızın mindiyi gəmidir. Hər hansı fırtına sərnişinləri fərq qoymadan təhdid edir. Biz hesab etmirik ki, bütün siyasi qüvvələr demokratik dəyərlərin inkişaf etdirilməsini və xalqın rifah halının yüksəlməsini istəyir. Əgər belə deyilsə, deməli, o, bizdən deyil, başqa xalqı, başqa dövləti təmsil edir. Seçim çox bəsit! Bizim məqsəd olaraq müəyyənləşdirdiyimiz hədəflər həm indi, həm də hər zaman ümummilli maraqlarımıza cavab verdiyi üçün çağırışı hamıya edirik. Əlbəttə, biz özxoş məramımızı ifadə edirik. Ezoterika elmində olduğu kimi, inanırıq ki, hər şey yaxşı olacaq. Məqsəd hamımızın azad və firavan yaşaya biləcəyi bir Azərbaycan qurmaqdır. Ərazi bütövlüyümüzü təmin etməkdir. Heç kimə sirr deyil ki, itirilmiş torpaqlar yalnız toparlanmış milli güclə, xalqın siyasi iradəsini öz arxasına alan hökümətlə qaytarıla bilər. İstəyimiz odur ki, xalqımız qanunun ali olduğu, insan hüquq və azadlıqlarının qorunduğu, məhkəmələrin ədalətli qərarlar çıxardığı, sahibkarların sıxışdırılmadığı, təhlükəsiz bir məmləkətdə yaşasın.

-Platformanın təşəbbüs qrupunun yaydığı sənəddə deyilir ki, əsl xalq hakimiyyətinin formalaşması üçün azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Buna nə dərəcədə inanırsınız?

-Biz özümüzdən yeni bir şey icad etmirik ki. Əsl xalq hakimiyyətinin formalaşması üçün bəşəriyyət seçkidən daha səmərəli bir yöntəm tapmayıb. Biz mütərəqqi dünyanın istifadə etdiyi və hamının məmnunluğunu təmin edən, cəmiyyətdə müvazinəti və barışı saxlayan, inkişafı motivasiya edən dövlətin hakimiyyət orqanlarının doğru-dürüst formalaşma üsulundan bəhs edirik. İnama gəldikdə, bəli mən inanıram ki, gerçək demokratiya bir gün bizdə də bərqərar olacaq. Başqa yolu yoxdur. Demokratiya bütün dünyaya yayılır və genişlənir. Sadəcə olaraq, bunu nə qədər tez anlasaq və gerçəkləşdirməyə başlasaq o qədər çox xeyrimizə olar.

-Son toplantınızda belə fikirlər səsləndirildi ki, bu il növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilə bilər. Niyə düşünürsünüz ki, bu il növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilə bilər? Hansı əsaslarınız var bu prosesin keçirilməsi ilə bağlı? Hansı məlumatlara maliksiniz?

-Təbii ki, növbədənkənar parlament seçkiləri ilə bağlı söz-söhbətlər bizim də qulağımıza çatır. Amma onun keçirilməsinin hüquqi əsasları zəif kimi görünür, mexanizmləri hələ tam aydın deyil. Yəni, vaxtından tez parlament seçkiləri keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına istinad olunmalı və əsaslandırılmalıdır. Amma siyasi əsaslar kifayət qədərdir. Ümumiyyətlə, biz hesab edirik ki, nə vaxt keçirilməsindən asılı olmayaraq xalqın geniş təmsilçiliyini təmin edən nümayəndəli orqan olaraq demokratik parlamentin formalaşması demokratiyaya dinc keçidin əsas həlqəsi ola bilər. Ona görə də siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının və bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin parlament seçkilərinə ciddi əhəmiyyət verməsini doğru hesab edir və bütün ictimai-siyasi qüvvələri keçirilmə vaxtından asılı olmayaraq seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və seçki mühitinin demokratikləşdirilməsi işinə öz töhfələrini verməyə səsləyirik.

Rəy yaz

Sual-cavab

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti