AMB 2016-cı ildə maliyyə sabitliyini  əsas prioritet kimi  elan edib

Yanvarın 30-da Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 2015-c ilin yekunlarına dair geniş tərkibdə iclası keirilib. Həmin iclasda Mərkəzi Bankın rəhbəri E.Rütəmovun çıxışından belə nəticə aklınır ki, ölkədə yaranan möbcud iqtisadi durum yalnız xarici amillərlə bağlıdır.

“2015-ci ildə  qlobal və regional səviyyədə gedən mürəkkəb iqtisadi proseslər dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya olunmuş Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz təsirini göstərmişdir.”deyə Mərkəzi Bank rhəbəri mövqeyini ifadə edir. Daha sonra E.Rüstəmov mğvcud dsituasiya ilə bağlı  milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının gücləndirilməsi çağırışları daha da aktuallaşdığğı üçün makroiqtisadi siyasətdə adekvat dəyişikliklər həyata keçirildiyini bildirir.

O,  ümumilikdə 2015-ci ildə iqtisadi artım davam etdiyini və bu artımın başlıca mənbəyinin qeyri-neft sektoru olduğunu vurğulayıb. “Ötən il ÜDM 1.1%, o cümlədən qeyri-neft sektoru  1.1% artmışdır. ÜDM-in 69.3%-i qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür” deyə E.Rüstəmov qeyrineft sektorunun roluna toxunub.

E.Rüstəmov . 2015-ci ildə orta ilik inflyasiyanın 4%, o cümlədən ərzaq qiymətlərinin artımının 6.1% olduğunu bildiirb.

“2015-ci ildə Azərbaycanın xarici iqtisadi mövqeyi dünya əmtəə bazarındakı konyunktur və ticarət tərəfdaşlarındakı vəziyyətin təsiri altında formalaşmışdır. Ötən ilin 9 ayında tədiyə balansının cari hesabında 241 mln. ABŞ dolları həcmində profisitin ötən ilin eyni dövrünə nəzərən azalması əsasən neftin ucuzlaşması ilə izah olunur”deyə MB rəhbərtədiyə balanslarını azalmasılna mövqe ifadə edib.

E.Rüstəmov Mərkəzi Bankın ölkədə iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşmasında fəal iştirak edərək iqtisadi tsiklə adekvat olaraq pul siyasətinin stabilləşdirici və təşviqedici imkanlarından istifadə etməklə öz siyasətini makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin olunmasına yönəltdiyini deyiob.” Qeyri-neft sektorunda investisiya fəallığının artmasına və faiz dərəcələrinin enməsinə şərait yaratmaq məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən faiz dəhlizinin parametrləri və məcburi ehtiyat normaları endirilmişdir”deyə MB-ın fəaliyyətinə toxunub..

O, 2015-ci ildə dünya bazarında neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması, əsas ticarət tərəfdaşları ölkələrində devalvasiya dalğalarının formalaşdırdığı psixoloji gərginlik şəraitində daxili valyuta bazarında manatın məzənnəsinə təzyiqləRin artdığını vuğrulayəb. “ Bu təzyiqləri nəzərə alaraq ötən ilin fevralında manatın devalvasiyası həyata keçirilmişdir. Qısa müddət ərzində vəziyyət qismən sabitləşsə də iyul ayının sonlarından etibarən neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi valyuta bazarına və məzənnəyə təzyiqi yenidən artırmışdır”deyə MB rəhbəri ölkənin maliyyə bazarındakı duruma aydınlıq gətirib. . Bütün prosesləri nəzərə alaraq Mərkəzi Bankın  “üzən məzənnə rejiminə”nə keçid barədə qərar qəbul etdiyini bildirib.”Yeni məzənnə rejiminə keçid taktiki olaraq makroiqtisadi manevr xarakteri daşımış, strateji olaraq isə milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi strategiyasının dəstəklənməsinə yönəlmişdir”deyə E.Rüstəmov üzən məzənnə rejiminə keçidi bir daha müdafiə edib. .

Onun fikrincə, ölkənin bank sektorunda risklərin artması maliyyə sabitliyinin qorunması vəzifəsini daha da kəskinləşdirib. Buna görə də Mərkəzi Bank bank sektorunun maliyyə dayanıqlığının gücləndirilməsi və  risklərin idarə edilməsi tədbirlərini daha da artırıb. Onun fikrincə, görülən tədbirlərdən sonra bank sektoru ölkənin iqtisadi artımını dəstəkləməkdə davam etmişdir. Bankların aktivləri 35 mlrd. manat, iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcmi 21 mlrd. manat təşkil edir ki, bunun da 75%-i biznes kreditlərinin payına düşür.

E.Rüstəmov iclasa yekun vuraraq 2015-ci ilin nəticələrini müsbət qiymətləndirib.  “Orta müddətli dövrdə milli iqtisadiyyatın yenidən balanslaşdırılması, özəl investisiyalara və ixraca arxalanan iqtisadi artım modelinə  keçidin sürətlənməsi və bu əsasda daha dayanıqlı və şaxələndirilmiş iqtisadi artımın təmin edilməsi iqtisadi siyasətin qarşısında duran strateji çağırışdır” deyə E.Rüstəmov 2016-cı il üçün  prioriteti göstərib. Onun sözlərinə görə, iqtisadi siyasətin bütün istiqamətlərinin daha effektiv sinxronlaşdırılması vasitəsilə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi istiqamətində Mərkəzi Bank hökumətlə birlikdə kompleks tədbirlər həyata keçirəcəkdir.

E.Rüstəmov bank sektorunda maliyyə sabitliyinin qorumağı, banklarda əhalinin əmanətlərinin və digər depozitlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini də əsas məsələlər sırasında göstərib.

 

Rəy yaz

İqtisadiyyat

Qubad İbadoğluna qarşı yeni ittiham? – Qardaşı Qalib Bayramov Çətin sualdaInvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!

You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti