Daxili Qoşunların birinci Komandanı, general-mayor Rafiq Ağayevin müraciəti

Əziz həmvətənlər!

Hörmətli soydaşlar!

Yüz minlərlə azərbaycanlı üçün Rusiya bu gün ikinci vətən deməkdir. İkitərəfli münasibətlərin inkişafında buradakı azərbaycanlıların  rolu böyükdür. Əvvəlki nəsillər bizim birgə tariximizi yaradıblar və bu tarixlə biz indi də fəxr edirik. Qiymətli dostluq, qonşuluq və əməkdaşlıq ənənələrimiz nəsildən-nəslə keçərək indi də inkişaf edir. Bu gün Azərbaycan diasporu Rusiya iqtisadiyyatına böyük töhfə verir, ölkənin elm, təhsil və mədəni həyatında aktiv iştirak edir, millətlərarası və icmalararası əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm fəaliyyət göstərir. Azərbaycan dövlətçiliyi, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət, Azərbaycan xalqına mənsubluq, Vətənə bağlılıq hissləri və ideyaları bizim ücün ucadır. 

Rusiya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi, məzmunca zənginləşdirilməsi istiqamətində işlərimiz davam edir. Burada həmvətənlərimizin həmrəyliyi ideyası ictimai təşəbbüslərdən və arzulardan əməli işə çevrilmişdir.  Azərbaycanlıların yığcam yaşadığı regionlarda  onların təşkilatlanması, birlik və mütəşəkkilliyinin gücləndirilməsi üçün məqsədyönlü fəaliyyət göstərilir. 

Ümumrusiya Azərbaycan Təşkilatları İttifaqının yaradılması qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirdi, azərbaycanlıların öz milli dövləti - Azərbaycan Respublikası ətrafında sıx birləşməsi prosesinə güclü təkan verdi, milli birlik ideyasının inkişafında mühüm rol oynadı.  Soydaşlarımızın təşkilatlanması daha da gücləndi, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri üzvi şəkildə birləşdirən, Azərbaycan xalqına və millətinə mənsubluq hissinə əsaslanan azərbaycançılıq ideyası Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar arasında geniş yayıldı. 

Fəxrlə deyə bilərik ki, Rusiya  azərbaycanlıların ağsaqqalı, Rusiya Azərbaycanlılarının Federal Milli-Mədəni Muxtariyyətinin (AzərRos) Ağsaqqallar Şurasının sədri Abbas Abbasovun rəhbərliyi ilə  soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsində yeni uğurlu mərhələ yaşanır. Böyük nufuz sahibi olan Abbas Abbasov, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların milli birlik və həmrəylik hisslərinin yüksəlməsi, onların Azərbaycan dövlətçiliyi ətrafında sıx birləşməsi üçün özünün bütün imkanlarından, bilik və bacarığından istifadə edir.  RAT-ın yerli təşkilatları bu işdə yaxından iştirak edir, öz konkret vəzifələrini bilir, əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Abbas Abbasov azərbaycanlı icmalarının Rusiyanın siyasi və iqtisadi həyatına təsirinin gücləndirilməsi, soydaşlarımızın bu ölkədə vahid təşkilatlarının möhkəmlənməsı, regionlarda  nüfuzlu Azərbaycan lobbisinin formalaşdırılması, dost icmalar və lobbilərlə səmərəli əməkdaşlıq qurulması üçün var qüvvəsini sərf edir. Azərbaycanda müəyyən dairələrin baş nazirin keçmiş birinci müavini Abbas Abbasovun millətimizin birliyi naminə Rusiyadakı işıqlı fəaliyyətinə kölgə salması yolverilməzdir.

Bu gün Rusiyada  azərbaycanlıların milli-mənəvi dəyərlərinin, mütərəqqi ənənələrinin qorunub saxlanması və təbliğ edilməsi, mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması və səmərəli fəaliyyəti üçün məqsədyönlü və müntəzəm tədbirlər həyata keçirilir. Hesab edirik ki, Azərbaycan dövləti soydaşlarımızın Azərbaycanın iqtisadi və ictimai-mədəni həyatında real iştirakı təmin etməli, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında, yaşadıqları Rusiya ilə tarixi Vətən arasında əlaqə və münasibətlərin möhkəmləndirilməsində onların rolunun artmasına sözdə yox, əməli işdə kömək etməlidir.

Biz  həmçinin məkrli erməni təbliğatının planlarını və fitnə-fəsadlarını vaxtında ifşa edir, onların tariximizi və mədəni irsimizi saxtalaşdırmaq, dünya ictimaiyyətini və beynəlxalq təşkilatları çaşdırmaq cəhdlərinin qarşısını  qətiyyətlə alırıq,  bu sahədə öz fəaliyyətimizi  Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanları ilə əlaqələndirməyə çalışırıq.  

Hörmətli soydaşlar!

Xalqımız bütün tarixi boyu milli birlik və həmrəylik arzuları, ideyaları ilə yaşamışdır. Milli birlik və həmrəylik, Vətənimizin tərəqqisi yolunda yeni uğurların təməlidir. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar, ilk növbədə, öz milli kimliklərini hifz edir, xalqımızın dilini, mədəniyyətini, mütərəqqi adət-ənənələrini, tarixini yaşadır, inkişaf etdirir. Bu,  Rusiyada  yaşayan soydaşlarımızın mədəni-mənəvi birliyinin mühüm şərtidir. 

Digər mühüm vəzifə Rusiya azərbaycanlılarının Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, bu əlaqələrin hüquqi, mədəni və mənəvi əsaslarının gücləndirilməsidir. Ona nail olmağa çalışırıq ki, hər bir azərbaycanlı Rusiyanın hansı regionunda  yaşamasından asılı olmayaraq, Azərbaycan dövlətinin, cəmiyyətinin problemləri ilə yaşasın, onların həlli üçün mənəvi məsuliyyət hiss etsin. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti də  Vətənimizin  maddi və mənəvi potensialından, siyasi nüfuzundan bütün Rusiya  azərbaycanlılarının bəhrələnməsinə şərait yaratmalı, onların milli və vətəndaş hüquqlarının qorunması üçün istifadə etməlidir. 

Bu gün Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqı  böyük iqtisadi, mədəni, intellektual qüvvəyə malikdir. Rusiyanın ictimai-siyasi həyatına bu təşkilatın  təsiri getdikcə daha artıq hiss olunur.  Lakin o da xüsusi vurğulanmalıdır ki, onların geniş imkanları, istifadə olunmamış potensialı vardır və bu potensialdan milli maraqlar naminə maksimum yararlanmaq lazımdır. 

Hazırda bu təşkilatın yaranması sayəsində azərbaycanlıların həmrəyliyinin və mütəşəkkilliyinin güclənməsi, ümummilli ideyalar ətrafında birləşməsi üçün daha geniş imkanlar yaranmış, soydaşlarımız qarşısında parlaq perspektivlər açılmışdır. 

Azərbaycan xalqının müstəqilliyini qorumaq hər birimizin müqəddəs borcudur.Cəmiyyətin qanuni qəbul etdiyi və qərarlarının yerinə yetirdiyi legitim hakimiyyət hamımızın istəyidir. Ancaq,  ölkənin maraqları və qürurunun qorunması yolunda xalqın indiki hakimiyyətin yardımına  ehtiyacı var.Bu hakimiyyət, xalqın müstəqil qərarlar vermək haqqını ona qaytarılmalıdır.

Totalitar, avtoritar sistemlərdə hakimiyyətdə olan və onlara qarşı mübarizə aparan güclərin – müxalifətin münasibətləri antaqonistdir, yəni bir-birinə düşməndir və bir-birinı rədd edir. Bu gün nə hakimiyyət, nə də müxalifət Azərbaycanda mövcud olan bu rejimdə bir-birinin mövcudluğunu qəbul etmir. Onlar arasında güzəştsiz mübarizə bizi narahat edir. Siyasi hərəkata başçılıq edən liderlər, liderlər və onların tərəfdarları arasında vasitəçi olan siyasi fəallar, təşkilatlara qoşulan tərəfdarlar öz siyasi davranışlarını obyektiv təhlil edib, tənqidi nəticələr çıxartsalar daha faydalı olar.Siyasi səhnədəki yerinə görə sağ, mərkəzçi və sol mövqe tutan, siyasi davranışın xarakterinə görə mülayim və radikal olan siyasi partiyalardan xalqın mənafeyi naminə qətiyyətli addımlar atmağı tələb edirik. 

Biz Azərbaycanda movcud iqtidarın apardığı siyasətin məğzinin müxtəlif ictimai qrupların və siyasi subyektlərin yox, xalqın maraqları ilə uzlaşmasını istəyirik.

Əziz həmvətənlər, mən sizin hər birinizi müstəqil Azərbaycan dövlətinin qüdrətlənməsi, doğma vətənimizin çiçəklənməsi naminə milli birliyə, şərəfli mübarizəyə çağırıram.

 

 

                                                                                         

 

Rafiq Ağayev                

03 iyul 2013-cü il.

 

Rəy yaz

Söz istəyirəm

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti