Böhrandan çıxmağın 8 hədəfi

Azərbaycan Demokratiya və Rifah (ADR) Hərəkatı Azərbaycanın firavan gələcəyi naminə iqtisadiyyatda əsas və təxirəsalınmaz tədbirlər paketi hazırlayıb. Böhran əleyhinə 8 istiqamətdə 64 addımı əhatə edən paket hazırlanarkən hazırda qərarlaşmış tendensiyalar və dünya bazarında konyuktur dəyişiklərinin təsirləri qiymətləndirilib, mövcud və perspektiv resurslar nəzərdən keçirilib və bazar iqtisadiyyatının təşəkkül tapdığı mütərəqqi dünya təcrübəsi əsas götürülüb.

Hərəkatın lideri, iqtisad elmləri doktoru Qubad İbadoğlu  tədbirlər paket barədə Facebook səhifəsində yazdığı məqalədə deyilir ki, tədbirlər paketi 3 il üçün Azərbaycanın iqtisadi və sosial siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Bu tədbirlərin yerinə yetirilməsi növbəti 1 ildə bazar infrastrukturunun formalaşdırılması yolu ilə milli iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasına, sonrakı ildə bazar institutlarının təşəkkülünə və məhsuldar fəaliyyətinə, nəhayət, sonuncu ildə davamlı iqtisadi inkişaf və sosial rifaha təminat verir. 2016-cı il Azərbaycan üçün sosial-iqtisadi baxımından daha çətin il hesab olunduğundan, eləcə də iqtisadiyyatda dönüş üçün həlledici il sayıldığından paketdə daha çox tədbirlər cari il üçün planlaşdırılıb. Tədbirlər paketi Azərbaycan iqtisadiyyatında müşahidə olunan aşağıdakı problemlər nəzərə alınmaqla işlənilib. 

- İnhisarçılığın daxili bazarda hökmran mövqe tutması səbəbindən istehsal olunan yerli məhsulların, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin aşağı olması, müasir standartlardan geri qalması səbəbindən qeyri-neft ixracat potensialının zəifliyi; 

- Azad sahibkarlıq fəaliyyətinə tənzimləyici və nəzarətedici dövlət orqanlarının haqsız və yersiz müdaxilələrinə, onlara səmərəli maliyyə-kredit xidmətlərinin göstərilməməsinə görə işgüzar fəallığın aşağı düşməsi;

- Dövlət sifarişləri üzrə satınalmaların, tenderlərin qeyri-şəffaf, korrupsiya mənbəyi olması ucbatından qiyməti şişirdilərək keyfiyyətsiz icra olunan infrastruktur layihələrinə ayrılan xərclərin səmərəsizliyi;

- Əlavə maliyyə qaynaqlarının məhdudluğu və valyuta bazarında tarazlığın pozulması səbəbindən milli valyutanın dəyərdən düşməsi;

- Əhalinin gəlirlərinin dəyərsizləşməsi və alıcılıq qabiliyyətini itirməsi, iş yerlərinin bağlanması, istehlak qiymətlərinin artması səbəbindən sosial vəziyyətin pisləşməsi.

Sadalanan problemləri nəzərə alan, onların həlli məqsədilə transformasiya proseslərini özündə ehtiva edən paket aşağıdakı 8 başlıca istiqamətdən ibarətdir: 

1) Hədəfi çevik və açıq hökümət olan idarəetmədə struktur islahatları;

2) Hədəfi iqtisadi münasibətləri tənzimləmək olan institutsional islahatlar;

3) Hədəfi aşağı inflyasiya və dayanıqlı milli valyuta olan pul-kredit və bank islahatları;

4) Hədəfi tarazlı və səmərəli büdcə sistemi olan vergi-tarif və fiskal islahatlar;

5) Hədəfi yeni iş yerlərinin yaradılması olan sərbəst qiymətqoyma, açıq ticarət və ədalətli rəqabət üzərində qurulan sahibkarlıq islahatları;

6) Həfəfi regionların tarazlı işkişafı və milli iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi olan aqrar və sənaye-struktur islahatları;

7) Hədəfi firavan və təminatlı cəmiyyət olan sosial reabilitasiya və inkişaf islahatları;

8) Hədəfi Azərbaycanın dünyada və regionda maraqlarlna toxunan prosesləri aktiv və səmərəli sürətdə tənzimləyən milli iqtisadi təhlükəsizlik islahatları.

Qubad İbadoğlu bildirib ki, tədbirlər paketi Azərbaycan Demokratiya və Rifah (ADR) Hərəkatının yanvarın 31-də keçirilən 3-cü Ali Məclisində müzakirə olunaraq qəbul edildikdən sonra tam mətni ilə dərc olunacaq və rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikası prezidentinə, baş nazirinə, prezidentin islahatlar üzrə köməkçisinə göndəriləcək.-03D-

Rəy yaz

İqtisadiyyat

Navalnının ölümü dünyada hansı daşları tərpədəcək? – Rauf Mirqədirov Çətin sualdaInvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!

You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti