siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim edilmə qaydaları təsdiqlənib.

Nazirlər Kabineti siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim edilmə qaydaları haqda sənədi təsdiqləyib. 

Bundan sonra siyasi partiyalar maliyyə hesabatlarını "Mühasibat uçotu haqqında" qanuna uyğun tərtib edəcəklər.

Sənəddə qeyd olunur ki, siyasi partiyalar qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər - əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürməyən  qurumlardır.

Partiyaların maliyyə hesabatları üç sənəddən ibarətdir: 

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;  maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat; əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər.

Birinci hesabata qeyri-maddi aktivlər;  torpaq, tikili və avadanlıqlar; daşınmaz əmlaka investisiyalar;  uzunmüddətli debitor borcları;  digər uzunmüddətli aktivlər;  ehtiyatlar; 

qısamüddətli debitor borcları; pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri; digər qısamüddətli aktivlər; ehtiyat fondu; bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər); uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər;  uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər;  uzunmüddətli kreditor borcları; digər uzunmüddətli öhdəliklər;  qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər; qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər;  vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər;  qısamüddətli kreditor borcları; digər qısamüddətli öhdəliklər daxildir.

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatına üzvlük haqları; əmlakdan götürülən gəlir;  tədbirlərdən, mətbu nəşrlərin və məqalələrin yayılmasından, gəlirlə bağlı olan buna bənzər başqa fəaliyyətdən götürülən gəlir;  ianələr şəklində gəlir;  seçki kampaniyası üçün xərclərin ödənilməsi şəklində daxil olan vəsait;  aşağı təşkilatların ödəncləri;  dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait;  borcun və ya kreditin alınmasından əldə edilmiş məbləğ;  hüquq varisliyi və ya vərəsəlik yolu ilə əldə edilmiş əmlak daxildir. 

Xərclər bölməsində cari işlərə sərf olunan vəsait;  siyasi partiyanın saxlanmasına və informasiya təminatına çəkilən xərclər;  ictimaiyyətlə əlaqələrə və seçkilərin keçirilməsinə çəkilən xərclər;  aşağı təşkilatlara ödənclər;  kreditlər üzrə faizlər;  fərdi xərclər;

digər xərclər; ümumi mənfəət (zərər) göstərilməlidir.

Bundan əlavə, maliyyə hesabatlarının əsas tərkib hissəsini əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlərin məzmunu təşkil edir. Bura aşağıdakı məlumatlar daxil edilməlidir: 

siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının tərtibi ilə bağlı əhəmiyyətli uçot siyasətlərinin açıqlanmasını təmin edən məlumatlar; maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda göstərilən bütün maddələrin açıqlanmasını təmin edən məlumatlar; maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda göstərilən bütün maddələrin (o cümlədən üzvlük haqqı ödəyən siyasi partiya üzvlərinin sayı və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatlar) açıqlanmasını təmin edən məlumatlar;. ianə vermiş şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriyası, nömrəsi və ianənin məbləği əhəmiyyətli uçot siyasəti.

Siyasi partiyalar üzrə illik maliyyə hesabatları hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra növbəti  ilin aprel ayının 1-dən gec olmayaraq Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilməlidir.

Maliyyə Nazirliyi illik maliyyə hesabatlarını təqdim etməyən siyasi partiyalar barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verəcək.

Vətəndaş cəmiyyəti fəallarının fikrincə, bu, öz bizneslərini ictimaiyyətdən gizlətmək üçün məmurların maraqları naminə edilib. —06D-- 

 

Rəy yaz

Siyasət

Sərhəddə gərginlik. Sülh danışıqları, yoxsa yenidən qarşıdurma? – Cəsur Məmmədov Çətin sualdaInvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!

You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti