Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatının perspektivi haqqında

Asiya İnkişaf Bankı illik Asian Development Outlook (ADO 2016) hesabatında Azərbaycanın tədiyə balansında 0,6% kəsir, gələn il isə müsbət saldo (1,5%) gözləyir.

Ticari balans neft ticarəti hesabına ixracatın xeyrinə (+ $7 mlrd 38 mln)  olacaq (gələn il $ 8 mlrd 156 mln).

Hesabat müəllifləri hökumətə təklif edir ki, iqtisadiyyataı şaxələndirsin.

AİB kiçik və orta müəssisələri maliyyələşdirməyi tövsiyə edir. Bu, qeyri-neft iqtisadiyyatının artım tempini yüksəldə bilər. Xarici valyuta ilə kredit və depozitlər artdığı üçün valyuta öhdəlikləri və bankların xidmət göstərilməyən kreditləri ilə bağlı risk artır. Kasıb bank praktikası və xidmət göstərilməyən kreditlərin yayılması bankların davamlılığı, səmərəliliyi və likvidliyi üçün risk yaradır. Bundan başqa, son vaxtlar AMB-nin təkrar maliyyələşmə üçün yetərincə vəsaitlərinin olmaması bankların kredit verməsini çətinləşdirir.

Müəlliflər hesab edir ki, məbləğindən asılı olmayaraq əmanətlərin tam sığortalanmasının təmin edilməsi bank sisteminə inamı artırar, manat depozitləri üçün faiz dərəcələri 12% saxlanılmaqla xarici valyutadakı əmanətlərin faiz dərəcələrinin 3% olması manatın istifadəsini həvəsləndirə bilər. 

Maliyyə nəzarəti palatasının yaradılmasından danışarkən, AİB ehtimal edir ki, yeni tənzimləyici əvvəl müxtəlif xarakteristikalı geniş spektrli maliyyə müəssisələri iıə işin effektivliyini sübut etməlidir. 

Analitiklər kreditorların hüquqlarını artıraraq "Müflisləşmə haqqında qanun"a dəyişiklik edilməsini tövsiyə edir, bu da bankların və QBKT-ın kredit portfelinin genişlənməsini stimullaşdırır və borc alanların, xüsusən də iş adamlarının maliyyələşmə imkanlarını genişləndirəcək. --17D—

Rəy yaz

İqtisadiyyat

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti