Açiq mənbələrdən foto.

Açiq mənbələrdən foto.

Baku/11.09.23/Turan: A group of Armenians, residents of the city of Askeran have been blocking the Aghdam-Askeran road for several days.  They did not open the movement even after the statement of their "president" Samvel Shahramanyan that Karabakh is ready to accept humanitarian aid sent by the Russian Red Cross.

Nevertheless, the protesters on the Askeran-Aghdam road publish video messages on social networks stating that in no case will they let any cargo from Aghdam pass and will block the road as long as necessary.

Recall that a truck with food and other humanitarian aid from Russia for the residents of Karabakh has been standing in the city of Barda for the second day, waiting for a pass to Khankyandi. -02V-

Leave a review

Politics

Zəlzələ kimi ölkə gündəminə düşən hadisələr; Prezident seçkisi, hərbçilərin azad olunması. – Anar Məmmədli Çətin sualda

Follow us on social networks

News Line